Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Eυρωπαϊκής οικονομίας και παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Ωστόσο, συχνά δυσκολεύονται να παρέχουν ευκαιρίες μαθητείας. Μερικές από τις πιο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν:

  • έλλειψη υποδομών και προσωπικού εποπτείας
  • ανεπαρκή τεχνογνωσία και ικανότητα για τη διαχείριση πολύπλοκων κανόνων, και των διοικητικών απαιτήσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μια πιο υποστηρικτική προσέγγιση την οποία οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αναζητούν στη γεφύρωση του χάσματος της γνώσης τους γύρω από διαδικασίες μαθητείας. Ο σχεδιασμός και η παροχή της εν λόγω στήριξης είναι ο τελικός στόχος του έργου SERFA καθώς και των ολοκληρωμένων λύσεων / εργαλείων και μεθοδολογιών που θα βρείτε σε αυτήν την ενότητα και τα οποία, μεταξύ άλλων, καλύπτουν τα εξής:

  • – Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας / πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα
  • – Υποστήριξη για την δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  • – Προγράμματα και δράσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση των αναγκών τους σε προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού.
  • – Αποτελεσματική προώθηση των κενών θέσεων μαθητείας / πρακτικής άσκησης που προσφέρει η επιχείρηση με στόχο την προσέλκυση υποψήφιων
  • – Οργάνωση της διαδικασίας πρόσληψης των μαθητευόμενων
  • – Οργάνωση της υποδοχής και ενσωμάτωσης του νέου ατόμου στην επιχείρηση
  • – Υλοποίηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  • – Ολοκλήρωσης της μαθητείας / πρακτικής άσκησης
#1

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την μαθητεία / πρακτική άσκηση

Αναλυτικές πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας / πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα.
Μάθετε περισσότερα
#2

Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο δράσης!

Αναλυτική περιγραφή του εργαλείου ανάλυσης των αναγκών μιας επιχείρησης σε προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού και, παράλληλα, δυνατότητα επικοινωνίας με εξειδικευμένους «μεσίτες δεξιοτήτων» για να διαμορφώσετε το δικό σας σχέδιο δράσης.
Μάθετε περισσότερα
#3

Λύσεις για τις εξειδικευμένες ανάγκες σας σε προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού

Δείτε προγράμματα και δράσεις που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για την χρηματοδότηση των αναγκών σας σε προσωπικό και εκπαίδευση του προσωπικού.
Μάθετε περισσότερα
#4

Προωθήστε αποτελεσματικά την θέση μαθητείας / πρακτικής άσκησης που προσφέρετε

Χρήσιμα εργαλεία για την αποτελεσματική προώθηση της θέσης μαθητείας / πρακτικής άσκησης που προσφέρετε.
Μάθετε περισσότερα
#5

Οργανώστε την διαδικασία πρόσληψης για θέση μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Βασικά βήματα για μια επιτυχή ολοκλήρωση της συνέντευξης με τους υποψήφιους και το σχετικό εθνικό πλαίσιο για την πρόσληψη νέων ατόμων.
Μάθετε περισσότερα
#6

Οργανώστε την υποδοχή και ενσωμάτωση του νέου ατόμου στην επιχείρησή σας

Χρήσιμα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να υποδεχτείτε το νέο άτομο και να το βοηθήσετε να ενσωματωθεί στην επιχείρησή σας.
Μάθετε περισσότερα
#7

Υλοποίηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Γενικοί κανόνες και τα βασικά βήματα για την πορεία υλοποίησης και εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του μαθητευόμενου.
Μάθετε περισσότερα
#8

Ολοκλήρωση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Αξιολογήστε την πορεία του ατόμου κατά την διάρκεια της εργασίας του στην επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας το σχετικό ερωτηματολόγιο και δείτε εμπειρίες άλλων μαθητευόμενων
Μάθετε περισσότερα
#9

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας ως επιχείρηση «πρωταθλητής» στην μαθητεία / πρακτική άσκηση

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα έως τώρα προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης που έχετε υλοποιήσει.
Μάθετε περισσότερα
Back to top