Βασικές πληροφορίες σχετικά με την μαθητεία / πρακτική άσκηση

  • Γενικές πληροφορίες

 

Τι είναι η μαθητεία / πρακτική άσκηση?

Ο θεσμός της μαθητείας / πρακτικής άσκησης αφορά την παροχή θέσεων εργασίας με στόχο την πρακτική εκπαίδευση ατόμων σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η μαθητεία / πρακτική άσκηση προσφέρει μια καλή ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προσλάβουν και να επενδύσουν σε νέο προσωπικό, με αποτέλεσμα να έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες καθώς και την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.

 

  • Πρόσληψη ατόμων μαθητείας / πρακτικής άσκησης

 

Πως μπορώ να βρω κατάλληλους υποψήφιους για θέσεις μαθητείας / πρακτικής άσκησης?

Ο βασικός τρόπος αναζήτησης και εύρεσης ατόμων μαθητείας / πρακτικής άσκησης είναι η ανάρτηση σχετικής αγγελίας στην οποία θα περιγράφεται και το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο υλοποίησης της μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

Η αγγελία αυτή μπορεί να αναρτηθεί:

  • Στις ιστοσελίδες των γραφείων Διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
  • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

Ποια είναι η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια μαθητείας / πρακτικής άσκησης?

Συνήθως, η διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 3 (φοιτητές ΑΕΙ) έως και 6 μήνες (φοιτητές ΤΕΙ, ΙΕΚ).

Παράλληλα, υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα υλοποίησης πρακτικής άσκησης, όπως τα voucher, η διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως και 3 μήνες.

 

  • Απαιτήσεις από την μεριά της επιχείρησης

 

Η επιχείρηση πρέπει να έχει συγκεκριμένο (ελάχιστο) αριθμό εργαζομένων ώστε να προσλάβει άτομα μαθητείας / πρακτικής άσκησης?

Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους και αριθμού εργαζομένων, δύναται να προσλάβει άτομο(α) μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

 

Υφίστανται κάποιοι άλλοι γενικοί περιορισμοί?

Περιορισμοί και ειδικές συνθήκες αναφορικά με την υλοποίηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης υφίστανται μόνο στο πλαίσιο των προγραμμάτων voucher και περιγράφονται αναλυτικά στους σχετικούς οδηγούς υλοποίησης.

 

  • Απαιτήσεις από την μεριά των μαθητευόμενων

 

Υπάρχει μέγιστο όριο στην ηλικία των μαθητευόμενων?

Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς την ηλικία των μαθητευόμενων.

 

Ποια είναι τα ελάχιστα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι μαθητευόμενοι?

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τα προσόντα των ατόμων, παρά μόνο οι ειδικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν τυπικά ώστε να συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας / πρακτικής άσκησης (έτος φοίτησης, κλπ.).

 

  • Κόστος υλοποίησης για την επιχείρηση

 

Ποιο είναι το κόστος υλοποίησης της μαθητείας / πρακτικής άσκησης για την επιχείρηση?

Ο μισθός των ατόμων που απασχολούνται μέσω μαθητείας / πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί στο 80% του επίσημου εθνικού μισθού ενός ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται σχετικό αναλυτικό παράδειγμα:

Προφίλ μαθητευόμενου Φοιτητής ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μισθός (καθαρό ποσό) 393,60€
Ώρες εργασίας (εβδομαδιαία) 40
Εβδομαδιαίος μισθός 98,40€
Ετήσιος μισθός 2.361,60€ (6 μήνες x 393,60)
Συνολικό κόστος 2.361,60€
Ποσό επιχορήγησης 1.180,80€
Τελικό κόστος για την επιχείρηση 1.180,80€

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας / πρακτικής άσκησης:

 

http://www.oaed.gr/sychnes-eroteseis-epas-matheteia

http://atlas.grnet.gr/

http://atlas.grnet.gr/FAQ.aspx

http://atlas.grnet.gr/CompanyOffers

http://erasmus.teiep.gr/download/ODHGOS-PRAKTIKHS-TEI-HPEIROU.pdf

http://praktiki.teithe.gr/files/Odigos_Grafeiou_Praktikis_Askisis_ATEI_Thessalonikis_ESPA.pdf

https://www.teilar.gr/userfiles/tmimata/ie/odigos_praktikhs_2016.pdf

http://www.teipir.gr/praktiki/images/praktiki_2011.pdf

http://eclass.survey.teiath.gr/prakt/assets/files/3.pdf

 

Back to top