Προωθήστε αποτελεσματικά την θέση μαθητείας / πρακτικής άσκησης που προσφέρετε

Για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση προγραμμάτων μαθητείας / πρακτικής άσκησης, βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να είναι σε θέση να προσελκύσει τον κατάλληλο αριθμό υποψηφίων από τους οποίους θα επιλέξει τον/την καταλληλότερο/η. Τα εργαλεία αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν σε αυτό ακριβώς: στην αποτελεσματική προώθηση των κενών θέσεων μαθητείας / πρακτικής άσκησης που προσφέρετε ώστε να προσελκύσετε τα κατάλληλα άτομα.

 

Διαθέσιμα θα βρείτε δύο εργαλεία:

  • – Αναλυτικό Checklist με όλα τα απαραίτητα βήματα που προτείνεται να ακολουθήσετε και να εφαρμόσετε για την αποτελεσματική προώθηση μιας θέσης εργασίας. Το Checklist αυτό μπορείτε να το ανανεώνετε και να επικυρώνετε κάθε φορά που προσφέρετε μια θέση εργασίας (Λήψη).
  • – Τις οδηγίες για την αποτελεσματική περιγραφή μιας θέσης εργασίας που προσφέρετε (Λήψη).
Back to top