Οργανώστε την υποδοχή και ενσωμάτωση του νέου ατόμου στην επιχείρησή σας

Η υποδοχή και η ενσωμάτωση του ατόμου που επιλέξατε για την θέση μαθητείας / πρακτικής άσκησης είναι ένα στάδιο με βαρύνουσα σημασία καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα πορεία του ατόμου στην επιχείρησή σας.

Τα παρακάτω εργαλεία θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε επιτυχώς την υποδοχή και ενσωμάτωση του ατόμου δίνοντας του, παράλληλα, τα κατάλληλα κίνητρα να συνεχίσει δυναμικά την εργασία του:

  • – Checklist για την υποδοχή του ατόμου (Λήψη)
  • – Φόρμα καταγραφής των βασικών στοιχείων και πληροφοριών του ατόμου (Λήψη)
  • – Φόρμα αξιολόγησης της πορείας του ατόμου και ανατροφοδότησης (Λήψη)
Back to top