Υλοποίηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Για να αποφύγουμε τις αποχωρήσεις κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ένας νέος θέλει να διακόψει την πρακτική του άσκηση. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολύπλευρες: διαμάχες με εκπαιδευτές/ επόπτες/ συναδέλφους, χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης, κακές εργασιακές συνθήκες (ωράριο εργασίας, αμοιβές, υπερβολικές απαιτήσεις κτλ.), μεγάλες αποκλίσεις στις προσδοκίες των μαθητευόμενων και του επαγγελματικού προφίλ κα. Τα διαφορετικά προβλήματα χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση ώστε, εν τέλει, να παραμείνει στην επιχείρηση ο μαθητευόμενος. Οι ακόλουθες αρχές και εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα, αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προληπτικά μέτρα για τη δέσμευση των μαθητευομένων στην επιχείρηση.

  • – Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία πρόσληψης για να διευκρινίσετε τις προσδοκίες για τους νέους για την πρακτική τους άσκηση. Εφαρμόστε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, πρακτική εξάσκηση ή δοκιμές για να δώσετε στους νέους ρεαλιστικές προοπτικές όσον αφορά την θέση εργασίας.
  • – Παροχή υψηλής ποιότητας ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Η εργασία με χαμηλή ειδίκευση αποθαρρύνει τους νέους. Μέρος αυτού είναι η ένταξη των μαθητευόμενων στις δομές εργασίας και η υψηλή διαφάνεια όσον αφορά τις ευθύνες.
  • – Επιλέξτε έναν εθελοντή μέντορα ο οποίος θα στηρίζει τα γενικά ζητήματα που απασχολούν τους μαθητευόμενους.
  • – Να οργανώσετε περιοδικές συζητήσεις ανατροφοδότησης μεταξύ μαθητευομένων και εκπαιδευτών για να αξιολογήσετε την πρόοδο της εκπαίδευσης και να μιλήσετε για τους γενικούς όρους.
  • – Δείξτε υποστήριξη και παρουσιάστε τις απαιτήσεις σας σε μια λογική ισορροπία. Η πρακτική άσκηση υψηλής ποιότητας έχει πολλές προκλήσεις, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεξιότητες των μαθητευόμενων.
  • – Προσφέρετε κίνητρα και υποσχόμενες προοπτικές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιθανότητες σταδιοδρομίας στο άμεσο μέλλον.
  • – Δράστε γρήγορα, εάν προκύψουν προβλήματα οποιασδήποτε μορφής με τον μαθητευόμενο. Φτάστε στην βάση του προβλήματος βασισμένοι σε διαλόγους που εμπνέουν σεβασμό.
  • – Λάβετε βοήθεια από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αναλόγως το πρόβλημα (διαφωνίες, δυσκολίες κατανόησης του αντικειμένου κα.), οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να εργαστούν στοχευμένα με τους μαθητευόμενους και / ή τους μέντορες μαζί για να επιλύσουν δύσκολες καταστάσεις.

 

Διαθέσιμα εργαλεία:

  • – Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του μαθητευόμενου (Λήψη)
  • – Checklist για την ενσωμάτωση και την «δέσμευση» του μαθητευόμενου (Λήψη)

 

Back to top