Konsultacje z brokerem – analiza potrzeb szkoleniowych i plan szkoleń dla Twojej firmy

Projekt SERFA bazuje na sprawdzonym modelu wsparcia firm w procesie selekcji i rekrutacji praktykantów „skills brokerage” wdrożonym przez koordynatora projektu CMN.

Skills brokerage jest darmową usługą świadczoną dla MŚP przez niezależnego eksperta, który pomaga przeprowadzić analizę posiadanego potencjału kadrowego w firmie, określić stan pożądany oraz w efekcie zatrudnić nowego pracownika/praktykanta lub zaplanować szkolenia dla pracowników. Ekspert przeprowadza analizę potrzeb szkoleniowych oraz przygotowuje propozycję planu szkoleniowego dla danej firmy.

W ramach projektu przeszkolono 11 ekspertów „skills brokers” w Falmouth (Wielka Brytania).

Łącznie w projekcie opracowano 150 planów szkoleniowych dla firm, w tym 18 w Polsce.

Profile ekspertów z ramienia Fundacji OIC Poland dostępne są w zakładce pośrednictwo Skills Brokerage.

Back to top