Vajeništvo in podjetja

Vajeništvo je zasnovano tako, da mladi svoje znanje in veščine pridobijo tudi s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu, ki obsega vsaj polovico celotnega izobraževalnega programa. Podjetja imajo tako priložnost, da mlade usposobijo po svojih potrebah in v kar največji meri koristijo prednosti vajeništva:

  1. Med usposabljanjem mladi spoznajo podjetje in obratno, podjetje spozna vajenca.
  2. Usposobljenost bodočih zaposlenih glede na potrebe podjetja in povečanje konkurenčnosti.
  3. Prenašanje izkušenj in znanj na mlajše rodove.
  4. Zgodnejša poklicna socializacija.
  5. Upravičenost do sofinanciranja v času poskusnega uvajanja vajeništva.
  6. Graditev pripadnosti podjetju.

„Vedno težje je dobiti primeren kader. Vajeništvo nam omogoča, da v naše podjetje povabimo mlade, ki se želijo usposobiti za ta poklic, in jih motivirati za nadaljnje delo v našem podjetju.“ podjetje Brinox.

Back to top