Vključitev podjetja v vajeništvo

Za uspešno planiranje in izvajanje vajeništva je priporočljivo, da podjetja usposabljanje mladih strateško umestijo v svoje delovanje. Svetovalci na pristojnih zbornicah posredujejo informacije o vajeništvu, pogojih, ki jih podjetja potrebujejo za priključitev k vajeništvu, pripravi načrta izvajanja vajeništva itd.

Predvsem malim in srednjim podjetjem želimo približati in poenostaviti proces vključevanja, zato smo pripravili priporočila za načrtovanje vajeništva in optimizacijo kakovosti usposabljanj ter na kratko orisali postopek priključitve podjetja vajeništvu.

Vsa vajeniška učna mesta v podjetju morajo biti verificirana. Pristojne zbornice pripravijo in objavijo razpis vajeniških učnih mest glede na zahteve izobraževalnega programa ter preverijo ustreznost delovnih pogojev in opreme na verificiranih vajeniških mestih. Postopek verifikacije učnih mest na podlagi javnih pooblastil je brezplačen. Ko delodajalec izpolnjuje vse navedene pogoje, ga zbornica vpiše v register učnih mest in takrat lahko prične s sklepanjem vajeniških pogodb.

Zbornice izvajajo tudi usposabljanje mentorjev, pomagajo vajencem pri iskanju delodajalcev, sodelujejo z delodajalcem in šolo pri pripravi načrta izvajanja vajeništva v skladu z izobraževalnim programom itd.

Več informacij o vajeništvu je podjetjem na voljo na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter pri njihovih svetovalcih.

Ana Žemva Novak

Gospodarska zbornica Slovenije I www.gzs.si

01 5898531

ana.zemva.novak@gzs.si

 


Mitja Korunovski

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije I www.ozs.si

01 5860818

mitja.korunovski@ozs.si

Back to top