Iskanje vajencev, novih sodelavcev

V zadnjih nekaj letih se trg dela in zaposlovanja spreminja in področje postaja bolj in bolj zahtevno. Izzivi iskanja primerno kvalificiranega in usposobljenega kadra izhajajo iz hitro spreminjajočega se trga, demografskih sprememb in delno tudi vsesplošnega upada zanimanja za vpis v poklicno izobraževanje.

Vse našteto zahteva več aktivnosti pri iskanju mladih. Strateško sodelovanje z lokalnimi šolami je pomembno za dolgoročen uspeh na področju prepoznavnosti podjetja v skupnosti. Osnovni dogovor s šolami je lahko že objava učnih mest podjetja na spletnih straneh šol in svojega podjetja.

 

Back to top