Izbira kandidata

Možnosti za uspeh si podjetja lahko povečajo že, če sledijo priporočilom za načrtovanje in vodenje izbirnega postopka. Izbirni postopek je velikokrat prvi stik podjetja s kandidati in predstavlja t. i. vizitko podjetja, zato se od podjetja pričakuje korekten odnos do vseh. Kandidati o svojih izkušnjah govorijo z vrstniki, starši, učitelji v šolah, sorodniki itd., zato je pomembno, da naredijo dober vtis.

Po uvodnih selektivnih postopkih, osebnih razgovorih (pri tem si lahko pomagate s smernicami za vodenje razgovora ter primerom modela in ocene razgovora) in končni izbiri vajenca, z njim podpišejo vajeniško pogodbo.

Back to top