Usposabljanje vajencev in preprečevanje opuščanja

V času uvajanja in usposabljanja se podjetje sooča tudi s specifikami prehajanja mladih iz učnega v delovno okolje, z zagotavljanjem nemotenega procesa dela, preprečevanjem nastajanja situacij za opuščanje usposabljanja in včasih tudi z reševanjem konfliktnih situacij.

Mladim je potrebno olajšati prehod iz učnega v delovno okolje, hkrati pa v podjetju zagotoviti nemoten potek dela. S tem namenom smo pripravili kontrolni seznam aktivnosti in informacij, s katerimi je priporočljivo, da seznanimo dijaka v času uvajanja na učno-delovno mesto. Izvajanje aktivnosti na kontrolnem seznamu naj podjetja prilagodijo časovnemu poteku uvajanja in delovnim procesom podjetja.

 

Preprečevanje opuščanja vajeništva predpostavlja zaznavanje situacij/razlogov, ki povečujejo možnosti, da mladi predhodno prekinejo usposabljanje. Razlogi za opustitev so lahko različni, velikokrat pa izhajajo iz naslednjih situacij: konflikti z mentorjem ali sodelavcem, kakovost usposabljanja, delovni pogoji (delovni čas, nagrajevanje, pretirane zahteve itd.), neusklajenost pričakovanj vajencev in profila poklica itd. Različne situacije zahtevajo različne pristope.

 

Navedena priporočila in instrumente je smiselno uporabljati ne le ob nastanku težav in reševanju konfliktnih situacij, ampak jih ozavestiti kot del procesa, ki zmanjšujejo možnosti, da bi mladi predčasno zapustili usposabljanje. Velik preventivni ukrep je že stalna samoevalvacija opravljenih nalog, ki jo vajenci opravljajo skupaj z mentorjem.

Back to top